Forvo izrunu vārdnīcas lietošanas licence

Licence

Viss Forvo mājaslapā publicētais saturs, t. sk. lietotāju veiktie ieraksti vai citi informācijas nesēji, ir Forvo īpašums, kā to nosaka Licence.

Ko tas nozīmē?
Jūs drīkstat:
- kopēt, izplatīt, demonstrēt un izmantot darbu
- lai veidotu jaunus darbus
Vadoties pēc sekojošiem nosacījumiem:
- Atsauce. Obligāti jānorāda darba autors.
- Nekomerciālais aspekts. Šo darbu nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos.
- Dalīšanās pēc vienota principa. Ja jūs maināt, pārveidojat vai izmantojat oriģinālo darbu par pamatu citam, sava darba rezultātu drīkstat publicēt tikai saskaņā ar šiem pašiem noteikumiem.

- Izmantojot vai izplatot darbu tālāk, skaidri jānorāda licences noteiktie nosacījumi.
- Jebkurš no nosacījumiem var tikt anulēts, ja iegūstat atļauju no autortiesību īpašnieka.
- Licence nekādi neietekmē un neierobežo autora morālās tiesības.

 

Vairāk par privātumu

Jūsu dati

Lasiet par mūsu lietošanas noteikumiem& privātuma politiku