Licence

Viss Forvo mājaslapā publicētais saturs, t. sk. lietotāju veiktie ieraksti vai citi informācijas nesēji, ir Forvo īpašums, kā to nosaka Licence.

Ko tas nozīmē?
Jūs drīkstat:
- kopēt, izplatīt, demonstrēt un izmantot darbu
- lai veidotu jaunus darbus
Vadoties pēc sekojošiem nosacījumiem:
- Atsauce. Obligāti jānorāda darba autors.
- Nekomerciālais aspekts. Šo darbu nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos.
- Dalīšanās pēc vienota principa. Ja jūs maināt, pārveidojat vai izmantojat oriģinālo darbu par pamatu citam, sava darba rezultātu drīkstat publicēt tikai saskaņā ar šiem pašiem noteikumiem.

- Izmantojot vai izplatot darbu tālāk, skaidri jānorāda licences noteiktie nosacījumi.
- Jebkurš no nosacījumiem var tikt anulēts, ja iegūstat atļauju no autortiesību īpašnieka.
- Licence nekādi neietekmē un neierobežo autora morālās tiesības.