Lietotājs:

Nathalie

Parakstīties uz Nathalie izrunām

Lietotāja profils: informācija, vārdi un izrunas.
Datums Vārds Klausīties Balsis
19/09/2018 Thứ hai là ngày đầu tuần [vi] Thứ hai là ngày đầu tuần izruna 0 balsis
19/09/2018 thứ hai [vi] thứ hai izruna 0 balsis
19/09/2018 Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi [vi] Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi izruna 0 balsis
19/09/2018 Xin cảm ơn [vi] Xin cảm ơn izruna 0 balsis
19/09/2018 Có vẻ như là đúng rồi [vi] Có vẻ như là đúng rồi izruna 0 balsis
19/09/2018 Chuyện gì vậy? [vi] Chuyện gì vậy? izruna 0 balsis
19/09/2018 Nói lúc nào cũng dễ hơn làm [vi] Nói lúc nào cũng dễ hơn làm izruna 0 balsis
19/09/2018 Tôi cần phải nói chuyện với ai? [vi] Tôi cần phải nói chuyện với ai? izruna 0 balsis
19/09/2018 Cho tôi xin lỗi nhé ! [vi] Cho tôi xin lỗi nhé ! izruna 0 balsis
19/09/2018 tôi xin lỗi [vi] tôi xin lỗi izruna 0 balsis
19/09/2018 Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. [vi] Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. izruna 0 balsis
19/09/2018 Cần Thơ [vi] Cần Thơ izruna 0 balsis
10/03/2015 quá bộ [vi] quá bộ izruna 0 balsis
10/03/2015 máy tưới [vi] máy tưới izruna 0 balsis
10/03/2015 tết nhất [vi] tết nhất izruna 0 balsis
10/03/2015 ngâm thơ [vi] ngâm thơ izruna 0 balsis
10/03/2015 sử quán [vi] sử quán izruna 0 balsis
10/03/2015 quan báo [vi] quan báo izruna 0 balsis
10/03/2015 phương căn [vi] phương căn izruna 0 balsis
10/03/2015 liệt kê [vi] liệt kê izruna 0 balsis
10/03/2015 soi mói [vi] soi mói izruna 0 balsis
10/03/2015 văn đàn [vi] văn đàn izruna 0 balsis
10/03/2015 hủy báng [vi] hủy báng izruna 0 balsis
10/03/2015 bản thân [vi] bản thân izruna 0 balsis
10/03/2015 dũng cảm [vi] dũng cảm izruna 0 balsis
10/03/2015 quái dị [vi] quái dị izruna 0 balsis
10/03/2015 hàn đới [vi] hàn đới izruna 0 balsis
10/03/2015 nâng cao [vi] nâng cao izruna 0 balsis
10/03/2015 tòa nhà [vi] tòa nhà izruna 0 balsis
10/03/2015 giấy chứng nhận [vi] giấy chứng nhận izruna 0 balsis