Šodienas valoda

Erzju [myv]

Runātāju skaits:
96.860
Runātāju skaits Forvo:
23
Izrunāti vārdi:
105
Vārdi, kuri gaida izrunu:
223
Jaunākās izrunas populārās valodās